top of page
  • Writer's pictureAnkit Malviya

PPSC Audiobooks: Audiobooks for PPSC Punjab Public Service Commission

ਸਿਰਲੇਖ: PPSC ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਿਫਾਰਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


ਪਰਿਚਯ:

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। PPSC ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਟਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ PPSC ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਧਰਤੀ ਵਿਚ PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣਗੇ।


1. PPSC ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ:

PPSC ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚਰਣਾਂ: ਪ੍ਰਿਲਿਮੀਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗਣਿਤ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


2. PPSC ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ:

ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਟੀਰੀਅਲ ਚੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:


a) ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼:

- "General Studies Paper I" - Arihant Publications

- "General Studies Paper II" - M. Laxmikanth


b) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:

- "Objective


ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼" - ਐਸ.ਪੀ. ਬਕਸ਼ੀ

- "ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ" - ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ


c) ਪੰਜਾਬੀ:

- "30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ" - ਬਾਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ (10ਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ)


d) ਗਣਿਤ:

- "ਗਣਿਤ ਬੁੱਕ" - ਆਰ.ਐਸ. ਅਗਰਵਾਲ

- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਣਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ (10ਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ)


3. PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ:


a) ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾਂ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸੈਨਿਟਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।


b) ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪ਷ਟਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।


c) ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਿਵਤ ਕਰਨ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਭਿਆਸ ਸਵਾਲਾ


ਨਾਂ ਹੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਅਾਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤੋਤ੍ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।


d) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।


e) ਮੁੜ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ:

PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਸਮਾਪਤੀ:

PPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਕੇਂਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਵਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੰਗੀਮਿਤਾ, ਸੰਪਰਕਿਤਾ ਅਤੇ PPSC ਆਡੀਓਬੁੱਕਸ ਜੇਵੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ PPSC ਪਰੀਖ

Comments


bottom of page